Спецификация

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ:

САЩ ГЕРМАНИЯ ГЕРМАНИЯ ФРАНЦИЯ ЯПОНИЯ ИТАЛИЯ ШВЕЦИЯ Великобритания ЕС ИСПАНИЯ РУСИЯ
AISI DIN 17006 WN 17007 AFNOR JIS UNI SIS BSI ЕВРОНОРМА UNE ГОСТ
201 SUS 201
301 X 12 CrNi 17 7 1,431 Z 12 CN 17-07 SUS 301 X 12 CrNi 1707 23 31 301S21 X 12 CrNi 17 7 X 12 CrNi 17-07
302 X 5 CrNi 18 7 1,4319 Z 10 CN 18-09 SUS 302 X 10 CrNi 1809 23 31 302S25 X 10 CrNi 18 9 X 10 CrNi 18-09 12KH18N9
303 X 10 CrNiS 18 9 1,4305 Z 10 CNF 18-09 SUS 303 X 10 CrNiS 1809 г 23 46 303S21 X 10 CrNiS 18 9 X 10 CrNiS 18-09
303 Se Z 10 CNF 18-09 SUS 303 Se X 10 CrNiS 1809 г 303S41 X 10 CrNiS 18-09 12KH18N10E
304 X 5 CrNi 18 10 1,4301 Z 6 CN 18-09 SUS 304 X 5 CrNi 1810 23 32 304S15 X 6 CrNi 18 10 X 6 CrNi 19-10 08KH18N10
X 5 CrNi 18 12 1,4303 304S16 06KH18N11
304 N SUS 304N1 X 5 CrNiN 1810
304 H SUS F 304H X 8 CrNi 1910 г X 6 CrNi 19-10
304 л X 2 CrNi 18 11 1,4306 Z 2 CN 18-10 SUS 304L X 2 CrNi 1911 г 23 52 304S11 X 3 CrNi 18 10 X 2 CrNi 19-10 03KH18N11
X 2 CrNiN 18 10 1,4311 Z 2 CN 18-10-Az SUS 304LN X 2 CrNiN 1811 г 23 71
305 Z 8 CN 18-12 SUS 305 X 8 CrNi 1812 23 33 305S19 X 8 CrNi 18 12 X 8 CrNi 18-12
Z 6 CNU 18-10 SUS XM7 X 6 CrNiCu 18 10 4 Kd
309 X 15 CrNiS 20 12 1,4828 Z 15 CN 24-13 SUH 309 X 16 CrNi 2314 309S24 X 15 CrNi 23 13
309 S SUS 309S X 6 CrNi 2314 X 6 CrNi 22 13
310 X 12 CrNi 25 21 1,4845 SUH 310 X 22 CrNi 2520 310S24 20KH23N18
310 S X 12 CrNi 25 20 1,4842 Z 12 CN 25-20 SUS 310S X 5 CrNi 2520 23 61 X 6 CrNi 25 20 10KH23N18
314 X 15 CrNiSi 25 20 1,4841 Z 12 CNS 25-20 X 16 CrNiSi 2520 X 15 CrNiSi 25 20 20KH25N20S2
316 X 5 CrNiMo 17 12 2 1,4401 Z 6 CND 17-11 SUS 316 X 5 CrNiMo 1712 23 47 316S31 X 6 CrNiMo 17 12 2 X 6 CrNiMo 17-12-03
316 X 5 CrNiMo 17 13 3 1,4436 Z 6 CND 17-12 SUS 316 X 5 CrNiMo 1713 23 43 316S33 X 6 CrNiMo 17 13 3 X 6 CrNiMo 17-12-03
316 F X 12 CrNiMoS 18 11 1,4427
316 Н SUS 316N
316 H SUS F 316H X 8 CrNiMo 1712 X 5 CrNiMo 17-12
316 H X 8 CrNiMo 1713 X 6 CrNiMo 17-12-03
316 л X 2 CrNiMo 17 13 2 1,4404 Z 2 CND 17-12 SUS 316L X 2 CrNiMo 1712 23 48 316S11 X 3 CrNiMo 17 12 2 X 2 CrNiMo 17-12-03 03KH17N14M2
X 2 CrNiMoN 17 12 2 1,4406 Z 2 CND 17-12-Az SUS 316LN X 2 CrNiMoN 1712
316 л X 2 CrNiMo 18 14 3 1,4435 Z 2 CND 17-13 X 2 CrNiMo 1713 23 53 316S13 X 3 CrNiMo 17 13 3 X 2 CrNiMo 17-12-03 03KH16N15M3
X 2 CrNiMoN 17 13 3 1,4429 Z 2 CND 17-13-Az X 2 CrNiMoN 1713 23 75
X 6 CrNiMoTi 17 12 2 1,4571 Z6 CNDT 17-12 X 6 CrNiMoTi 1712 23 50 320S31 X 6 CrNiMoTi 17 12 2 X 6 CrNiMoTi 17-12-03 08KH17N13M2T
10KH17N13M2T
X 10 CrNiMoTi 18 12 1,4573 X 6 CrNiMoTi 1713 320S33 X 6 CrNiMoTI 17 13 3 X 6 CrNiMoTi 17-12-03 08KH17N13M2T
10KH17N13M2T
X 6 CrNiMoNb 17 12 2 1,458 Z 6 CNDNb 17-12 X 6 CrNiMoNb 1712 X 6 CrNiMoNb 17 12 2 08KH16N13M2B
X 10 CrNiMoNb 18 12 1,4583 X 6 CrNiMoNb 1713 X 6 CrNiMoNb 17 13 3 09KH16N15M3B